Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Светослав Иванов е преизбран за председател на БАПГ

19/06/2024

Общото събрание на БАПГ (Българска асоциация Природен газ) преизбра за Председател на Управителния съвет за нов мандат от 5 (пет) години „Овергаз Мрежи“ АД, представлявано от Светослав Иванов.

На събранието, провело се в Триест, Италия на 31 май 2024 г. той благодари на всички членове на Асоциацията за подкрепата и ги увери, че в качеството си на председател ще пристъпи незабавно към изпълнение на Плана на Сдружението.

„Моля, не се колебайте да се обръщате към екипа на БАПГ с въпроси и предложения. Ние сме екип, който е заедно, за да защитава интересите на бранша и нашите членове, за да сме още по-полезни на обществото“, подчерта г-н Иванов.

Година на резултати и нови насоки

Докладът за дейността на Сдружението и годишният финансов отчет бяха утвърдени единодушно, което подчертава стабилността и ефективността на асоциацията.

Новите насоки за дейността на БАПГ за периода юни 2024 г. – юни 2025 г. бяха приети с важно допълнение - създаване на ефективно партньорство между Сдружението и академичната общност, включително и Министерство на образованието и науката.

Членовете на БАПГ посетиха обект на Snam в гр. Истрана, в който им бе представено използване на водород в компресорна станция. Също и инсталация за биометан на ENI в гр. Кодройпо, свързана с разпределителната мрежа на AcegasApsAmga.

 

Нови членове

Събранието също така доведе до промени в състава на Управителния съвет. Броят на членовете на УС беше увеличен от 7 на 9, включвайки нови компании като гръцката "Митилинеос" и българската "Дженерикс Партнерс" ООД.

Членове на новоизбрания Управителен съвет на БАПГ са:

„Автометан” ООД, представлявано от Светлана Виденова;

„Аресгаз” ЕАД, представлявано от Венета Райкова;

„Булгартрансгаз” ЕАД, представлявано от Кирил Равначки;

„Газтехника” ЕООД, представлявано от Григор Филков;

„Дженерикс Партнърс“ ООД, представлявано от Любомир Раковски;

Mytilineos S.A, представлявано от Панайотис Канелополус;

„Овергаз Мрежи“ АД, представлявано от Светослав Иванов;

„Комекес” АД, представлявано от Петър Георгиев;

„Таси” ООД, представлявано от Анка Петкова.

Светослав Иванов*: Лидер с визия

Преизбирането на Светослав Иванов за председател на БАПГ за следващия 5-годишен мандат е значим момент за Асоциацията. С неговото ръководство, "Овергаз Мрежи" АД ще продължи да играе ключова роля в развитието на газовата индустрия в България. Подкрепата за Иванов бе почти единодушна, което е ясен знак за доверие и увереност в неговото лидерство.

Време за нови възможности

С новите насоки и подкрепата на академичната общност, БАПГ се готви за една година на иновации и нови възможности. Синергията между газовата и водородната индустрии обещава да отвори нови хоризонти за развитие и да утвърди България като важен играч на енергийния пазар.

*Светослав Иванов е изпълнителен директор на една от най-големите търговски компании на българския пазар на природен газ – „Овергаз Инк.“ АД, както и председател на Българска асоциация „Природен газ“. Той е автор на десетки анализи и статии за пазара на природен газ в България и в Европа, активен участник в дебатите за енергийното бъдеще на страната.


 

 


Галерия